Doa Menyambut Datangnya Bulan Ramadhan

DAARUTTAUHIID.ORG | Empat belas hari lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadhan di tahun 2024. Dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadhan umat muslim dianjurkan untuk berdoa untuk mendapat keberkahan dalam melaksanakan Ramadhan.

Membaca doa saat datangnya bulan Ramadhan merupakan bentuk keimanan dan kebahagiaan bagi seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadhan. Berdoalah agar disampaikan umur kita pada bulan Ramadhan.

Kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadhan tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karena, itu patut disyukuri bagi siapa saja yang diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadhan. 

Adapun doa yang dianjurkan untuk dibaca di antaranya sebagai berikut:

Doa Pertama

Allahumma ahluh ‘alaynâ bil al-yumn wa al-îmân wa as-salâm wa al-islâm wa at-tawfiq limâ tuhibbu wa irdhâ Rabbi wa Rabbuk Allah.

Artinya: “Ya Allah hadirkanlah kepada kami bulan (Ramadan) ini dengan keberkatan dan keimanan dan dengan damai dan Islam, serta bimbingan dan keberhasilan melakukan apa yang Engkau senangi. Tuhanku dan Tuhanmu (wahai bulan) adalah Allah.” (HR Tirmidzi)

Doa Kedua

Allaahumma ahlilhu ‘alainaa bil-yumni wal-iimaani was sa- laamati wal-islaami rabbii wa rabbukallaah.

Artinya: “Ya Allah, terbitkanlah bulan tersebut kepada kami dengan berkah, iman, keselamatan, serta Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.” (HR Tirmidzi & Ahmad)

Doa Ketiga

Allaahumma sallimnii li-ramadhaana, wa sallim lii rama- dhaana, wa tasallamhu minnii mutaqabbalaa.

Artinya: “Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan, sampaikan Ramadhan kepadaku, dan terimalah amalku di bulan Ramadhan.”

Semoga uraian di atas memberikan pemahaman kepada kita pentingnya membaca do’a dalam menyambut bulan ramadhan untuk memperoleh keberkahan dari Allah Ta’ala dalam melaksanakan puasa Ramadhan. (Arga)

Baca juga: Berdoa dan Lakukan yang Terbaik