Siapakah Orang Pertama yang Wakaf dalam Islam?

Dalam Islam, wakaf dikenal setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam melaksanakan hijrah ke Madinah di tahun kedua. Terdapat 2 pendapat di kalangan fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf.