Aa Gym: Membersihkan Hati dari Kesyirikan

DAARUTTAUHIID.ORG | Segala puji satu-satunya milik Alloh Ta’ala. Semoga Alloh Yang Maha Menguasai atas segala sesuatu, menggolongkan kita sebagai hamba-Nya yang bertaqwa. Sholawat serta salam selalu tersampaikan kepada kekasih yaitu Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam.

Alloh Ta’ala  berfirman yang artinya:

“..dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Alloh akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Alloh mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al Baqoroh: 284)

Sahabat-sahabat sekalian, hal yang wajib menjadi prioritas kita dalam hidup ialah memeriksa ke dalam hati kita tentang siapa yang kita tuhankan dalam hidup ini.

Apakah kita menuhankan uang, kekayaan, atau menuhankan penilaian, pujian dan sanjungan orang. Ataukah menuhankan pangkat dan jabatan sehingga rela melakukan apa saja demi kenaikan pangkat?

Ini adalah hal yang sangat penting. Karena sebagus apapun perkataan kita, seindah apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau tujuannya bukan Alloh tetapi makhluk, maka kita pasti akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. 

Jika kita lebih mencari penilaian makhluk daripada penilaian Alloh Ta’ala, kalau kita lebih takut dijauhi manusia daripada jauh dari Alloh, dan jika kita lebih takut kehilangan harta atau jabatan daripada kehilangan iman, maka sesungguhnya kita sedang mempersekutukan Alloh Ta’ala. 

Apa pun yang tersembunyi dalam hati kita, sesungguhnya Alloh pasti mengetahuinya. Setiap niat dan tujuan  yang kita rahasiakan dalam hati kita, akan diketahui oleh Pecipta hati itu sendiri. 

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan melalui ayat di atas, bahwa semua yang ada dalam diri dan hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Alloh dan dibalas dengan balasan yang setimpal.

Semoga Alloh Ta’ala melindungi kita dari godaan setan yang terus-menerus membujuk kita kepada kemusyrikan. Kita juga senantiasa berdoa semoga Alloh mengampuni setiap dosa kita dan membimbing kita agar tetap dalam petunjuknya. Aamiin yaa Robbal ‘aalamiin.(Abdullah Gymnastiar)

Baca juga: Waspada dengan Syirik yang Tersembunyi