Mencari Santri Tangguh, Seleksi Santri Tahfidz Masjid DT Jakarta Angkatan ke-5

Jakarta – Hari pertama Senin (27/09), diadakan seleksi melalui wawancara dan tes hafalan Quran. Wawancara dilaksanakan secara virtual, baik wawancara kepada calon santri maupun kepada orang tua santri yang dilakukan secara terpisah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan motivasi dan latar belakang antara calon santri dan orang tua.

Setelah melalui seleksi administrasi, sebanyak 11 calon Santri Tahfidzul Quran (STQ) mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Program Santri Tahfidzul Quran Masjid Daarut Tauhiid Jakarta diperuntukkan bagi anak yatim dan dhuafa yang berniat belajar dan menghafalkan Al Quran. Program ini dilaksanakan selama tiga tahun, dengan dua tahun masa belajar dan satu tahun masa pengabdian.

Tes hafalan Al Quran dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama untuk mengetahui kecepatan calon santri dalam menghafal. Peserta diberikan waktu selama satu jam untuk menghafal surat tertentu.

Sedangkan pada hari berikutnya, calon santri diberikan waktu lebih lama, sekitar satu hari untuk menghafal Al Quran dan dilihat seberapa banyak peserta dapat menghafal. Tes ini dilakukan untuk mengetahui daya tahan calon santri dalam menghafal.

Peserta yang lulus seleksi akan diumumukan pada pekan ini dan mulai memasuki asrama mulai tanggal 8 Oktober 2021. Seleksi penerimaan Santri Tahfidzul Quran masih dilanjutkan tahap berikutnya melihat masih adanya kuota yang tersisa dan masih adanya pendaftar yang masuk.

Semoga proses seleksi ini menjadi sarana menyaring santri-santri terbaik yang akan mewarnai masyarakat dengan akhlak Qurani. (Iyiz)

 

Red: WIN